Ganesh Aarti Lyrics In English

2014

Ganesh Chaturthi Gana Ganesh Aarti Lyrics

You Can Get Ganesh Aarti Lyrics In English Font, And Song Lyric Photo, Captions.

Ganesh Aarti Song Lyric Photo And Captions High Quality 👇👇👇

Join%2BOur%2BTelegram%2BChannel

….If You Can’t Find The Telegram Channel….

1. Open The Telegram App

2. Type In The Search Bar @voicelyrics

Ganesh Aarti Lyrics In English 

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥


Ek Dant Daya Want,

Char Bhuuja Dhari ।

Mathe Sindor Shoye,

Muse Ki Sawari ॥


Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥


Pan Chadhe Phool Chadhe,

Aur Chadhe Mewa ।

Laduan Ko Bhog Lage,

Sant Kare Sewa ॥


Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥


Andhan Ko Aankh Det,

Kodhin Ko Kaya ।

Bajhan Ko Purta Det,

Nirdhan Ko Maya॥


Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥


‘sur’ Shaam Sharan Aaye,

Safal Ki Jiye Sewa ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥


Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥